Skocz do menu

Regulamin fotogalerii Fotozajezdnia

 1. Strona ta jest poświęcona fotografii.
 2. Użytkownicy:
  1. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
  2. Nazwa konta nie może być dłuższa niż 15 znaków. Wybrana nazwa nie może reklamować, ani też być adresem żadnej innej strony internetowej, w tym prywatnych stron użytkownika. Wybrana nazwa nie może być dla nikogo obraźliwa. Zabrania się używania nazw mających na celu podszywanie się pod użytkowników innych stron o podobnej tematyce, nawet, gdy w momencie rejestracji konta dany użytkownik nie jest zarejestrowany na galerii.
  3. Po rejestracji za pośrednictwem formularza, należy w przeciągu 1 dnia wysłać maila na adres: rejestracja@fotozajezdnia.pl - dopiero wtedy konto zostanie aktywowane przez Administratora. Adres e-mail nadawcy musi się zgadzać z adresem w formularzu. W przeciwnym razie konto jest usuwane.
  4. Po aktywacji konta, użytkownik ma możliwość komentowania zdjęć, oraz głosowania na zdjęcie tygodnia.
 3. Dodawanie i akceptowanie zdjęć:
  1. Aby móc publikować swoje zdjęcia, użytkownik wysyła próbkę swojej twórczości poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej. Próbka powinna zawierać nie mniej niż 4 zdjęcia, spełniające wymagania (rozmiar zdjęcia, wielkość pliku) opisane w formularzu. Po zaopiniowaniu przez administrację użytkownik dostaje mailową odpowiedź. W przypadku decyzji odmownej użytkownik może przesłać kolejną próbkę swojej twórczości po okresie nie krótszym niż 30 dni.
  2. Wszystkie zdjęcia przechodzą przez wstępną akceptację administratorów/ moderatorów fotogalerii. Po uzyskaniu akceptacji zdjęcia są publikowane na stronie.
  3. Można zamieszczać jedynie zdjęcia własnego autorstwa. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szeroko pojęte wady prawne zdjęć, w tym także za obciążanie zdjęć prawami osób trzecich.
  4. W szczególnych przypadkach w porozumieniu z administracją można umieścić zdjęcia nie swojego autorstwa jeśli dany użytkownik posiada zgodę autora na publikację zdjęcia. Informacja o zaistnieniu takiego faktu powinna zostać umieszczona w opisie dodawanego zdjęcia.
  5. Dla nowych użytkowników istnieje limit ilości dodawanych zdjęć (1 zdjęcie dziennie) który będzie się zwiększał w zależności od jakości nadesłanego materiału do maksymalnego limitu 7 zdjęć dziennie.
  6. Maksymalny rozmiar pliku dodawanego zdjęcia to 1 MB. W przypadkach indywidualnych w porozumieniu z administracją użytkownik może zamieścić większe zdjęcie (dotyczy to przede wszystkim zdjęć panoramicznych). Zalecane maksymalne wymiary zdjęć: 1920px (dłuższy bok) * 1440px (krótszy bok), a dla zdjęć kwadratowych 1440px.
  7. Zdjęcia powinny być opisane wg schematu podanego w tym temacie. Zdjęcia notorycznie źle opisywane, nie będą akceptowane!!!
  8. Zabrania się wstawiania zdjęć:
   • Pornograficznych
   • Naruszających dobra osobiste innych osób
   • Prezentowanych równocześnie na innej internetowej fotogalerii (nie dotyczy prywatnych stron www użytkownika).
  9. Dodawane zdjęcia nie mogą zawierać adresów, ani reklam innych stron internetowych, chyba, iż wspomniana strona jest prywatną stroną użytkownika o charakterze niekomercyjnym.
  10. Dodawane zdjęcia są oceniane przez pozostałych użytkowników na zasadach określonych w punktach 7.1. - 7.5. niniejszego regulaminu.
  11. Dodawanie zdjęć z zablokowaną możliwością oceniania możliwe jest jedynie w przypadkach, gdy dane zdjęcie prezentuje wartość historyczną lub informacyjną (przede wszystkim zdjęcia historyczne, zdjęcia z wypadków, zdjęcia prezentujące jednorazowe, niepowtarzalne wydarzenia etc.). Nadużywanie powyższego skutkować będzie pozbawieniem użytkownika możliwości dodawania jakichkolwiek zdjęć.
  12. Zdjęcia wysłane i niewykorzystane są usuwane z serwera bez powiadomienia.
 4. Usuwanie zdjęć. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć w przypadkach:
  1. gdy nadesłane zdjęcie w przeciągu 7 dni od publikacji nie osiągnie średniej ocen: 5,00 przy 3 głosach - dla kategorii komunikacyjnej; 6.00 przy 3 głosach - dla kategorii Różne. Nie dotyczy to zdjęć, przy których autor poprosi o nie ocenianie jego zdjęcia.
  2. gdy zdjęcie będzie zawierać błędy w opisie i nie zostaną one poprawione w przeciągu 7 dni od daty wykrycia błędu.
  3. w przypadku wykrycia, iż użytkownik wrzuca identyczne zdjęcia na różne galerie. Nie dotyczy to prywatnej strony WWW autora.
  4. Po 10 usuniętych zdjęciach użytkownik traci prawo dodawania zdjęć na okres 1 miesiąca. Wraz z 30-stym usuniętym zdjęciem, użytkownik zostaje pozbawiony możliwości dodawania zdjęć na stałe. Aby znów dodawać zdjęcia należy przesłać próbkę - patrz pkt 3a. Uwaga! Do liczby usuniętych zdjęć wliczają się zdjęcia usunięte na prośbę autora (np z powodu niskich ocen).
  5. W przypadkach indywidualnych, administracja zastrzega sobie prawo do odstępstw od zasad usuwania zdjęć.
 1. Komentarze:
  1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość komentowania zamieszczonych zdjęć.
  2. Komentarze służą do wyrażania opinii o zdjęciu.
  3. W przypadku pisania komentarzy obraźliwych i łamiących szeroko rozumiane zasady współżycia społecznego, a także wszczynania kłótni, komentarze takie są usuwane zaś użytkownik dostaje ostrzeżenie.
  4. Komentarze nie służą do dyskusji na tematy polityczne i religijne.
  5. Łamanie powyższych zasad może być również przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów.
  6. Notoryczne nieprzestrzeganie zasad pisowni języka polskiego spowoduje zablokowanie możliwości komentowania zdjęć na okres 1 miesiąca.
  7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż komentarze mogą zostać usunięte przez administratorów bez podania przyczyny.
 2. Prywatne wiadomości oraz shoutbox.
  1. Prywatne wiadomości służą do przesyłania sobie nawzajem przez użytkowników różnego rodzaju informacji.
  2. Zabrania się przesyłania wiadomości o charakterze obraźliwym, noszących znamiona gróźb oraz wszelkich innych niezgodnych z prawem.
  3. Zabrania się wykorzystywania wiadomości w celu reklamowania innych stron internetowych, włącznie z prywatnymi stronami użytkowników.
  4. Shoutbox służy do wymiany informacji w formie widocznej dla wszystkich.
  5. Zabrania się wypisywania informacji obraźliwych, noszących znamiona gróźb oraz wszelkich innych niezgodnych z prawem.
  6. Zabrania się wykorzystywania shoutboxa w celu reklamowania innych stron internetowych, włącznie z prywatnymi stronami użytkowników, chyba że administracja, po wcześniejszym poinformowaniu przez użtkownika, postanowi inaczej.
  7. Osoby niestosujące się do powyższych zasad będą wykluczane z listy użytkowników galerii bez ostrzeżenia.
 3. Ocenianie zdjęć:
  1. Zdjęcia oceniane są poprzez wskazane przez administrację osoby.
  2. Wybór osób mogących oceniać zdjęcia jest subiektywną oceną administratorów, lecz opiera się w głównej mierze na twórczości, jaka została zaprezentowana przez poszczególnych użytkowników na łamach fotogalerii.
  3. System ocen jest anonimowy i nie może być używany jako narzędzie w prywatnych sporach pomiędzy użytkownikami. Oceniamy zdjęcie - nie autora.
  4. Administracja posiada wgląd w oceny i w szczególnych przypadkach, gdy system oceniania jest używany niezgodnie z przeznaczeniem, dany użytkownik może zostać pozbawiony możliwości oceniania zdjęć, a nawet i konta.
  5. z członkostwa w grupie Jury pozbawiane są automatycznie osoby które:
   • stracą możliwość dodawania zdjęć
   • liczba dodawanych zdjęć w miesiącu jest mniejsza niż 3 zdjęcia.
   • średnia wszystkich ocen uzyskanych przez Jurora, spadnie poniżej 6.20
 4. Zdjęcie tygodnia:
  1. Są 2 kategorie zdjęć tygodnia: komunikacyjne i artystyczne.
  2. Do kategorii artystycznej nominowane są zdjęcia z działu Różne, natomiast komunikacyjnej - z pozostałych działów.
  3. Zdjęcia nominowane do tytułu zdjęcia tygodnia są wybierane automatycznie spośród zdjęć, które do godziny 23.59 w każdą niedzielę zdobędą jak najwyższą średnią. W przypadku zdjęć z taką samą średnią, o wyborze decyduje liczba ocen, licznik odsłon, itd.
  4. Na zdjęcie tygodnia głosujemy w poniedziałki w godzinach od 0:00 do 20:59
  5. O 21:00 następuje automatyczne podliczenie głosów i wyłonienie zwycięzców.
 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może skutkować:
  1. Zablokowaniem możliwości ocenianie zdjęć (jeśli użytkownik takową posiada).
  2. Zablokowaniem możliwości dodawania zdjęć.
  3. Zablokowaniem możliwości pisania komentarzy.
  4. Banem czasowym użytkownika.
  5. Usunięciem użytkownika z galerii.
 2. Postanowienia końcowe:
  1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. Założenie konta na fotogalerii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  3. Jeśli nie akceptujesz powyższego regulaminu, po prostu nie zakładaj konta.
  4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
  5. Wszelkie pytania, problemy, sugestie prosimy zgłaszać do administratorów.
  6. W kwestiach spornych ostateczne zdanie należy do administracji.

Opublikowano przez: Funthomas w dn. 17 lutego 2006 roku. Ostatnia zmiana: 22 października 2015 roku.