Strona główna / Komunikacja w Polsce / GOP / GOP - Autobusy / MAN NG323 Lion's City G #1301

MAN NG323 Lion's City G #1301

«Poprzednie zdjęcie: MAN NL223 #17
Następne zdjęcie: Solaris Urbino 15 #173»

MAN NG323 Lion's City G #1301

Data zrobienia zdjęcia: 3 września 2013 roku (wtorek)
Opis: Piekary Śląskie - os. Wieczorka, dworzec autobusowy. Wydaje się że przewoźnicy prywatni nie radzą sobie z obsługą linii 860 relacji Piekary Śląskie - Katowice. Gdy w 2008 roku spółka HenZago przejęła ją od PKM-u Świerklaniec obsługa wyglądała tak źle że nawet KZK GOP nie wytrzymał i stosunkowo szybko zerwał umowę zlecając umowę z powrotem PKM-owi. Gdy odbył się kolejny przetarg, niespodziewanym jego zwycięzcą został PKM Gliwice i przez 4 lata nie było praktycznie żadnych zgrzytów. W kwietniu br. rozstrzygnięto kolejny przetarg w którym najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma p. Lazara. Mówiło się że zostaną oddelegowane Solarisy z pakietu wałbrzyskiego na co jednak nie zgodził się lider ŚKA, B. Nowak co poskutkowało krótkim konfliktem między tymi dwoma przewoźnikami. Później krążyły wersje o Mercedesach Connecto ze Wschodu i o Lionsach z dorabianymi czwartymi drzwiami w Kapenie aż w końcu nadszedł 1 lipca i okazało się że Lazar zdołał wystawić tylko Autosana M18LF (leasingowany notabene przez ASKA Żory) i wypożyczonego Lionsa #9275 z PKS Gdańsk, pozostałe dwa plany podwykonywał za niego dotychczasowy przewoźnik, PKM Gliwice. Taki stan rzeczy miał trwać 2 tygodnie, może miesiąc a trwa do dzisiaj, z tą różnicą że #9275 został oddany a w zamian od poniedziałku pojawił się ten pojazd który najwyraźniej też jest tylko przez Lazara wypożyczony. Na debiut czekają już dwa inne takie MAN-y ex-GS Göteborg co oznacza że po 5 miesiącach od ogłoszenia wyniku przetargu i 2 miesiące od rozpoczęcia obsługi Lazar w końcu sam będzie wystawiał cały tabor na 860, mimo że nie do końca swój :P Żeby było śmieszniej, to wczoraj oba pojazdy (MAN i Autosan) zdefektowały :P To tyle w tym odcinku telenoweli pt. KZK GOP ;)
Słowa kluczowe: MAN NG323 Lion's_City_G #1301 IKA_Szumowo Piekary_Śląskie os._Wieczorka dworzec_autobusowy linia_860 GOP KZK_GOP
Data dodania zdjęcia: 04.09.2013 18:47, Wyświetleń: 1412, Pobrań: 8, Wielkość pliku: 267.9 KB
Dodał: kuiama

Ostatnie komentarze

Bernard
Użytkownik

Komentarzy: 234
05.09.2013 23:50
To ciekawie musiał być rozpisany przetarg. Z reguły jest tak, że w specyfikacji ujęte jest, że "przewoźnik dysponuje x liczbą autobusów spełniających warunki SIWZ". Dodatkowo w ofercie złożonej przez przewoźnika powinny znaleźć się kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi przewoźnik zamierza świadczyć usługę (później może wystawiać inne, ważne żeby spełniały SIWZ a przewoźnik wykazał się posiadaniem odpowiednich pojazdów).
Offline Bernard
gs
Użytkownik

Komentarzy: 240
06.09.2013 14:16
@Bernard
Taki zapis w przetargu (załączenie kopii dowodów rejestracyjnych) byłby bez sensu - bo automatycznie eliminowałby firmy chcące świadczyć usługi autobusami fabrycznie nowymi. Chyba że zlecającemu zależy na tym, aby firmy wymieniały w innych miastach tabor na nowszy, ten starszy przesuwając do obsługi zlecającego.
Offline gs
Bernard
Użytkownik

Komentarzy: 234
06.09.2013 22:14
Jak chce nowe to przedstawia dowód zakupu, cokolwiek. Musi zaświadczyć, że autobusy do obsługi ma. W ten sposób zabezpiecza się przed firmą krzak bez autobusów i bez doświadczenia. Choć doświadczenie też powinno się ująć w SIWZ. W każdym razie w mojej gminie taki numer jak wyżej nie przejdzie.
Offline Bernard
pilot1123
Użytkownik

Komentarzy: 622
07.09.2013 00:47
Przecież nie kupuje się nowych autobusów przed rozstrzygnięciem przetargu...
Offline pilot1123https://www.google.com/+S%C5%82awomirBosak9000
vear
Administrator

Komentarzy: 2440
07.09.2013 07:27
Po to, by chronić przed firmami-krzakami wprowadzono konieczność uzyskania licencji na przewóz. Nikt poważny nie będzie kupował autobusów, nie mając dla nich konkretnej roboty.
Offline vearkolodziej.radoslaw at gmail.comhttps://airlinepl.info
Bernard
Użytkownik

Komentarzy: 234
12.09.2013 17:15
Przykład z mojego przetargu na darmową linię Olszewnica Stara - Chotomów, wyciąg z SIWZ:
"Potencjał techniczny
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu pojazdów, zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma pojazdami dopuszczonymi do ruchu drogowego, wyprodukowanymi po 01.01.2000 r., przystosowanymi do przewozu minimum 18 osób plus kierowca. Jeżeli w wykazie, wykonawca wskazał pojazdy, którymi będzie dysponował, zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów winno zawierać wyraźne oświadczenie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia."

Wyciąg z załącznika nr 5:
WYKAZ POJAZDÓW DOPUSZCZONYCH DO RUCHU,
PRZYSTOSOWANYCH DO PRZEWOZU OSÓB, DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
Składając ofertę w trybie ?przetargu nieograniczonego? na realizację zamówienia pn.: ?Obsługa komunikacyjna obszaru wsi Olszewnica Stara? przedkładamy wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku ?potencjał techniczny? ? opisanego w Rozdziale 6 pkt 6.2, ppkt 3 SIWZ ? wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do przewozu osób, posiadającymi wystarczalną ilość miejsc oraz posiadającymi aktualne badania techniczne, a ich stan techniczny nie budzi zastrzeżeń.
- Marka i model pojazdu
- Nr rejestracyjny/ data następnego badania technicznego/ rok produkcji
- Ilość miejsc wg. dowodu rejestracyjnego
- Uwagi**
- zasób własny/innego podmiotu
- Pojazd przystosowany do przewozu 18 osób plus kierowca tak/nie
Offline Bernard